Augusztusi forduló

2017. augusztus 18., péntek

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre várjuk szeptember 15-ig. Sok sikert Isten áldásával!

Az augusztusi forduló kérdései:

1. Milyen kapcsolat volt Dávid Ferenc unitárius püspök és a 476. dicséret szerzője, Barát István között, aki 1557-ben és 1561-ben Kolozsvár városbírája volt?

2. Melyik városban szolgált Németi Ferenc várkapitány, akinek neve a 273. dicséret teljes szövegének versszakaiból olvasható össze? A kapitány 1565-ben halt meg a várat védve.

3. Mi a kancionálé?

a) szószékről éneklendő ének b) gyülekezeti énekeket tartalmazó gyűjtemény c) nevelési kézikönyv

4. Melyik zsoltárt szokták hugenotta Marseillaise-nek is nevezni, de az illető zsoltár már a bibliai meghatározás szerint is harci-, sőt győzedelmi ének?

5. Melyik kéziratban jelent meg a 225. dicséretünk? A kézirat Szegedi Gergely 1569-i debreceni énekeskönyvének függelékeként jelent meg. A kb. 50 levél terjedelmű ritkaságot Lengyelországban, egy városi könyvtárban őrzik.

6. Melyik évben született és melyik évben halt meg a német énekköltés egyik legjelentősebb alakja, Heermann János, aki 340. énekünk szövegét írta? Heermann rengeteg nélkülözés között végezte tanulmányait, mire lelkész lett. Egész élete során sok testi és lelki szenvedésben volt része. Gyerekkorától élete végéig szinte sohasem volt teljesen egészséges. Utolsó 24 évét állandó testi fájdalmak között, kényszerű nyugállományban töltötte. Legnagyobb fájdalma mégis az volt, hogy legidősebb fia előbb katolikussá lett, majd mikor visszatért evangélikusnak, a jezsuiták megmérgezték. A dicséret szövegét Áprily Lajos ültette át magyar nyelvre.

7. Igaz-e, hogy 380. dicséretünk szövegének szerzője, Szhárosi Horváth András, tállyai lelkész katolikus papból lett reformátorrá?