Szólisták

Az Országos énekverseny énekei a 2017-es évben:

I. kategória (alsó tagozat 1-3. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 25, 42, 151, 261, 390 – 1-1 versszakkal, 384 – 2 versszakkal (javasoljuk az 5. és a 8. versszakot) és 1 szabadon választott ének

 

II. kategória (4-6. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 1, 25, 119, 171, 234, 254, 255, 369  – 1-1 versszakkal, 261, 390  min. 2 versszakkal és 1 választott ének

 

III. kategória (7-9. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 1, 25, 119, 171 – 1-1 versszakkal, 234, 256, 261, 273, 374 – min. 2 versszakkal, 390 végig és 1 választott ének

 

IV. kategória (középiskolások):

Református énekeskönyv: 30, 19, 130, 74, 256, 255, 451, 450, 369 – 1 vagy 2 versszakkal,  390 végig és 1 választott ének

 

V. kategória (felnőttek): megegyezik a IV. kategória énekanyagával

 

 

A szabadon választható énekeket a következő kiadványokból lehet választani:

Jertek énekeljünk – gyermekénekek, a vasárnapi iskola szövetség kiadása

Az Úrnak zengjen az ének – ifjúsági énekeskönyv

Dícsérem neved kötetei

Hozzád szól az ének – evangéliumi énekek gyűjteménye

Firesz énekesfüzet

Hallelujah! – evangéliumi énekek gyűjteménye

Dunamelléki énekfüzetek I, II, III kötetei

Krisztus az énekem

Népdalzsoltárok

Gryllus-zsoltárok

Dicsérjétek az Urat

Adj zengő éneket!