Júliusi forduló

2017. június 23., péntek

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre várjuk augusztus 13-ig. Sok sikert Isten áldásával!

Az egyházzenei játék júliusi, 7. fordulójának kérdései:

1. Kinek az énekeskönyve az 1582-ben Detrekő várában kinyomtatott Énekek három rendbe című énekeskönyv?

2. Melyik az az énekünk, amely tévesen egy unitárius püspökhöz (kb. 1520-1579) kapcsolódik?

3. Mi a neve annak a zenei központnak, ahol Thomas Tallis (kb. 1505-1585), William Byrd (1543-1623) és Thomas Tomkins (1572-1656) működött?  

a) Chapel Royal - Királyi Kápolna b) Purcell konzervarótium c) Ospedale della Pieta

4. Egy 1544-ben Ráckevén született énekköltőt keresünk. Szegedi Kis István reformátor tanítványa, későbbi életrajzírója volt. Fiatal korában külföldi egyetemeken gyarapította tudását, majd 1572-től szülővárosa lelkésze volt. Tragikusan halt meg 1591-ben. Tolvajok kirángatták a házából és megölték. Elhatározását, hogy a zsoltárokat magyar versekben átköltse, nem tudta maradéktalanul megvalósítani. Teljes nemzeti zsoltárfordítások más népeknél készültek, de a genfi reformáció egyházaiban végül is mindenütt a hugenotta zsoltárok szövegfordításai és genfi dallamai jutottak uralomra. Ki a keresett énekköltő?

a) Szilvás-Újfalvi (Anderkó) Imre b) Kevi Skarica Máté c) Bogáti Fazekas Miklós

5. Kinek a személyneve olvasható ki a 255. dicséret versszakainak kezdőbetűiből?

6. Mit adott ki az angol John Merbecke, Kálvin lelkes követője 1550 után?

a) Biblia-fordítást b) a genfi zsoltárok fordítását c) kottás imakönyvet

7. A 226. dicséret szerzője (kb. 1585-1641) egy Balatonfüredhez közeli község szülötte. Pápai és külföldi tanulmányait követően Komáromban, majd 1622-től Érsekújváron volt lelkész. Ki ő?