Kórustalálkozó az Ondava-hernádi Egyházmegyében

2017. május 16., kedd

Az Ondava-hernádi egyházmegye kórustalálkozójára 2017. május 14-én, Cantate vasárnap került sor Kiszte község kultúrházában 3 egyházmegyei kórus, 1 mandolincsoport és 1 vendégkórus részvételével.

A kórusokat a helyi lelkipásztor, Jaroslav Géci és a község polgármestere, Helena Borčíková köszöntötte, majd a találkozó háziasszonya, a Kassai Szlovák Református Gyülekezet tagja, Milenka Česláková vette át a szót. Köszöntőjében megfogalmazta a kórustalálkozó célkitűzését: összekötni az embereket a zene és az ének segítségével a Teremtő dicséretére. Az ének ugyanis az Isten Egyháza építésének hatalmas eszköze. Az egybegyűlteket többek között az idén 80. évét betöltött Tibor Sabovik költő, a Kassai Szlovák Református Gyülekezet tagjának versével örvendezette meg.

A kórusok közül elsőként a Kassai Szlovák Református Gyülekezet idén 10. születésnapját ünneplő Kálvin János kórusa dicsérte az Urat Szakál Gábor, a gyülekezet kántora vezetésével. A kórusvezető a találkozóra a gazdag repertoárból nagyon színes programot állított össze, a kórus pedig nagyon figyelt a karmester minden rezdülésére.

A vajkóci énekkar szolgálatával egy egészen különleges világba kerültünk. A klasszikus kórusirodalom darabjait kiegészítették a Barbara Išky gyönyörű szólórészeivel egyedivé tett modern bizonyságtételek. Ján Janovčík nagyon igényes kórusműveket választott az alkalomra. Az énekkart zongorán Juraj Išky kísérte.

A Rjabinuška nevű tornanádaskai mandolincsoport Irena Urbánová tanárnő vezetésével már ugyan évek óta sikeresen működik, de első alkalommal vettek részt az egyházmegyei kórustalálkozón. A művek mandolinátiratát is Irena Urbánová készíti. A 12 hölgy egyházi énekek és klasszikus művek feldolgozását adta elő, a hallgatóság pedig spontán énekléssel kapcsolódott be a muzsikálásba.

A csányi énekkar egyik különlegessége, hogy aránylag kis létszámuk ellenére mégis három szólamban énekelnek Ján Semjan lelkipásztor-püspökhelyettes vezetésével. A nehéz műveket is természetes könnyedséggel adták elő. Az énekek között a gyülekezet tagja, Jolana Bittóová mondta el saját költeményeit.

Isten Igéjét a 95. zsoltár 1. és 2. verse alapján a Nagymihályi egyházmegye esperes-helyettese, Juraj Gajdošóci hirdette. Igehirdetésében elmondta, hogy a keresztyén ember nyilvánvaló feladata teljes erejéből dicsőíteni az Istent és hálát adni Neki mindenért. Ez az életre szóló feladat az Istentől nyert szabadságunkból fakad. Jézus is erre hívott minket, hiszen egyedül Isten méltó a dicséretre.

Vendégként a nagymihályi Soli Deo Gloria énekkar bizonyságtételében gyönyörködhettünk. A kórus egyik sajátossága, hogy énekükkel tudnak simogatni, de a megfelelő helyeken erélyesen is énekelni, tudnak örvendezni, de olyan módon csatába is szólítani, hogy a harcot az ember a sajátjának érzi. Az általuk énekelt művek nagy részének feldolgozását a kórus vezetője, Dr. Veronika Savková készítette.

Az énekkarok és a zenekar szolgálatát Bodnár Noémi lelkész, egyházzenei munkatárs értékelte, bíztatta a kórusokat és átadta az Egyházzenei Osztály ajándékát. Végül az egyházmegye esperese, Juraj Brecko köszönte meg a szervezés munkáját, Jaroslav Géci lelkipásztor pedig beszélgetésre, eszmecserére invitálta a jelenlévőket a roskadásig megrakott asztalok mellé.