Kórustalálkozó a Nagymihályi Egyházmegyében

2017. május 16., kedd

A Nagymihályi egyházmegye kórustalálkozójára 2017. május 7-én került sor a nagymihályi református templomban 5 kórus részvételével.

Házigazdaként a nagymihályi gyülekezet lelkipásztora, Juraj Gajdošóci üdvözölte a kórusokat, majd a kórustalálkozó háziasszonya, Viera Šoltésová vette át a szót. A kórusok szolgálata előtt a május 6-án (előző napon) az Egyházzenei Osztály által szervezett kórusvezetői szeminárium résztvevői énekelték Claude Goudimel 42. zsoltárát Katarína Dékányová, a kassai konzervatórium 2. osztályának diákja vezetése alatt.

A kórusok közül először a vásárhelyi (Trhovište) gyülekezet énekkara sorakozott fel az úrasztala köré Pavol Kačkoš lelkipásztor vezetésével. Nagyon színes repertoárt választottak az alkalomra a nagypénteki és húsvéti ünnepkörből.

A homonnai (Humenné) gyülekezet kórusát is Pavol Kačkoš lelkipásztor vezeti. Az énekkar két különlegessége az erős férfi szólam és az ének tartalmának megfelelő jelleg megadása. Ennek megfelelően tudtak énekelve imádkozni, de ujjongani is az Úr előtt.

A sárosmezői (Blatná Polianka) női kórus Emília Pasteráková vezetésével működik. Énekükből az volt érezhető, hogy életmódjuk része az éneklés, a lelki énekek végigkísérik a napjuk minden részét.

A lasztoméri (Lastomír) kórus Mária Meňkyová lelkipásztor vezetésével a Mi Atyánk parafrázisát, nagypénteki és húsvéti éneket énekelt gyönyörű puhán, angyali tisztasággal. A férfiszólam közepén éneklő Juraj Kačmar, a szólamot még 92 évesen is vezetni tudó gyülekezeti kántor szolgálata azt bizonyítja, hogy kántornak születni kell.

Végül a hazai, nagymihályi (Michalovce) gyülekezet népes Soli Deo Gloria kórusa dicsérte az Urat Veronika Savková vezetésével. A hatalmas templomot gyönyörű hangok töltötték be. A húsvéti örömhír az egész világ számára szóló jelentőségéről és az idők végén megjelenő Krisztusról tettek énekelt bizonyságot a kórusvezető által feldogozott mű által.

A kórusok szolgálata után Bodnár Noémi egyházzenei munkatárs értékelte a hallottakat és átadta az Egyházzenei Osztály ajándékát és az erre az alkalomra készített emléklapokat. Az egyházmegye esperese, Erika Dékányová megköszönte a szervezés munkáját, majd imádsággal és áldással rekesztette be a kórustalálkozó hivatalos részét. A gyülekezet által gazdagon megrakott asztaloknál folytatódott a találkozó a nem hivatalos résszel, beszélgetéssel.