Kórustalálkozó a Zempléni Egyházmegyében

2017. április 28., péntek

Erőm és énekem az Úr

A Zempléni egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban 7 kórus részvételével.

Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor a 118. zsoltár Igéivel köszöntötte az egyházmegye kórusait, a vendégeket és az ünneplő gyülekezetet. Az igehirdetés szolgálatát az egyházmegye esperese, Kendi Csaba végezte a Mk 11,15-19 alapján. Mondanivalóját két kérdés köré csoportosította: 1. Miért kellett megtisztítania Jézusnak a templomot? 2. Mit jelent ez ma a számunkra? Az Ige után a kistárkányi gyülekezet tehetséges fiatalja, Ferencz Flóra örvendeztetett meg bennünket Somogyi János: Hozsánna!... Halál!... Diadal!... című versével. A kórusokat Pollákné Nagy Éva mutatta be és hívta ki az úrasztalához.

Elsőként a szeptemberben a kisgéresi református alapiskola mellett alakult Dávid lantja gyermek énekcsoport mutatkozott be ifjúsági énekekkel és népdalzsoltárral. Az első négy évfolyam diákjaiból álló, mintegy 20 fős énekkart Blanár Gabriella lelkipásztor és Furik Mária kántor vezeti a gyerekeknek nemcsak a dallamot megtanítva, hanem a ritmusérzéküket is fejlesztve.

A tiszacsernyői énekkart Tarr Ivett lelkipásztor vezeti. Öt éve alakultak bibliaórás, énekelni szerető közösségből énekkarrá. Genfi zsoltárral, ifjúsági énekkel és hitvalló énekkel tettek bizonyságot. Éneküket Tarr Hanna kísérte zongorán. A szóló részt a gyülekezet kántora, a csodás hangszínű Drahomerecky Zsuzsanna énekelte.

A ladmóci gyülekezet énekkara az utóbbi időben megfiatalodott. Spisák Mária keze alatt a kórus úgy szólt, hogy énekük imádsággá vált. Különleges pillanat volt, amikor az énekükbe az egész gyülekezetet bevonták.

A Furik Mária által vezetett kisgéresi énekkar ősszel lesz 10 éves, 1 éve működnek vegyes kórusként. Énekük sokszínű volt. Az általuk erre az alkalomra választott Gryllus-zsoltárokat és énekeskönyvi énekeket maguk dolgozták fel nagyon kreatív módon.

Az Illés Angelika által vezetett ágcsernyői énekkar híven példázza, hogy egy közösség megújulásához nem feltétlenül pénz kell, hanem elhivatott emberek, de mindenképpen egy elhivatott kántor, aki nemcsak szakmailag vezeti a kórust, hanem lelkesítése által szárnyat kapnak a kórustagok. Ezt lehetett érezni az énekkar énekében.

Különleges színfoltja volt a kórustalálkozónak, amikor Ferencz Flóra tehetségének egy másik oldalát mutatta meg. A kassai konzervatórium másodikos diákja Chopin Nocturne-jét játszotta nagyon magával ragadóan.

A kiskövesdi énekkar 2007-ben alakult először még női kórusként, majd az első egyházmegyei kórustalálkozóra vegyeskarrá bővültek. Igényes, a klasszikus kórusirodalomból válogató virágvasárnapi énekekkel és énekeskönyvünk énekének feldolgozásával dicsérték az Urat Balla Sarolta vezetésével, hitvalló erővel.

A kistárkányi Calix kórus mellett működő gyermekkórust Nagy Katalin vezeti. A négy gyermek puhán, egyöntetűen énekelt népdalzsoltárt és ifjúsági éneket. Különösen a Kormorán együttes dalával rajzoltak örömöt sokunk szívébe. Éneküket Nagy Gusztáv kísérte zongorán.

A Calix női kórus 14 éve működik. Ez alatt az idő alatt többi mint 100 éneket tanultak meg. A Kodály emlékév kapcsán Kodály-művel és lelki énekkel tettek bizonyságot. A kórus különlegessége, hogy énekükkel nagyon tudnak üzenetet átadni.

A kórusok éneke után Bodnár Noémi lelkipásztor értékelte a kórusok szolgálatát, Balla Sarolta egyházzenei tanácstaggal átadták az Egyházzenei Osztály ajándékát. A kórusok vezetőit a helyi gyülekezet is szép ajándékkal ajándékozta meg. A kórustalálkozó a kultúrházban folytatódott a bőségesen terített asztalok mellett beszélgetéssel.