Áprilisi forduló

2017. március 26., vasárnap

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre várjuk május 12-ig. Sok sikert Isten áldásával!

1. Melyik ének szövegét írta Melanchton Fülöp (1497-1560), a német reformáció Luther mellett legkiemelkedőbb szellemi vezére?

2. Ki adta ki 1612-ben az ún. oppenheimi Bibliát, melynek énekfüggelékében ott szerepelt az Apostoli hitvallás, a Mi Atyánk, az agg Simeon éneke és egy keresztelési ének is?

3. Melyik országban élt Nicolai Fülöp, akinek a 296. dicséretet köszönhetjük? Életét meghatározta a lutheri és református hitvallás közötti versengés, majd az ellenreformáció okozta szenvedés és küzdelem. Szolgálati helyén, Unna-ban 1596-ban pestisjárvány ütött ki, amely során a több száz áldozat között eltemette lelkésztársát is. Orvosi minőségében is gondozta híveit. A járvány után jelent meg könyve, melyben négy ének, többek között a 45. zsoltár alapján írt Szép tündöklő hajnalcsillag is szerepel.

4. A 3 nagy reformátor közül kitől származik az idézet, amellyel a korabeli római katolikus miséről alkotott véleményt fogalmazza meg: „Orgonálás, éneklés, díszruhák, harangszó, tömjénezés, szenteltvízhintés, zarándoklat, böjtölés. Nincs ezekben semmi jó, semmi hasznos, semmi előrevivő.”? Fontos tudni, hogy ő is és Zwingli is kivezette az orgonát a gyülekezet énekléséből azzal az indokkal, hogy csak az emberi hang lett eredetileg is Isten dicsőítésére alkotva. Az orgona a református gyülekezetekben csak a 19. század elején kezdett teret hódítani, mivel észrevették, hogy ahol a gyülekezet éneklése orgona által van megtámasztva, ott az éneklés biztosabbá válik.

5. Hogy hívjuk azokat a pap által énekelt szertartási énekeket, amelyeknek alapja a középkori latin nyelvű énekköltészet?

a) madrigál b) graduál c) koloniál

6. Melyik az kedvelt igehirdetés előtti énekünk, amelyik Skarica Máté Erős vár a mi Istenünk fordításából az ének önállósodott 4. versszaka?

7. Mi a címe a jeles, művelt és buzgó evangélikus főúr, Illyésházy István (1540-1609) szerencséről szóló énekének? Illyésházy a magyar protestánsok vallásszabadságáért folytatott fegyveres küzdelmek első szakaszában Bocskai István fejedelem oldalán kiemelkedő szerepet játszott. Az éneket a gályarab prédikátor, Kocsi Csergő Bálint tudósítása szerint a gályarabságra ítélt magyar lelkészek is énekelték a kapuvári börtönben.