Márciusi forduló

2017. február 26., vasárnap

A helyes megfejtéseket április 10-ig várjuk az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre. Sok sikert minden játszani szerető kedves Testvérnek!

1. Igaz-e, hogy Kálvin János törölte el Genfben a római katolikus misét?

2. Zwingli alemann nyelven szerezte a maga lelki énekeit. Milyen nyelven írt Luther, és milyenen Kálvin?

3. Igaz-e, hogy a 368. dicséret szerzője, Szegedi Kis István (1505-1572) a magyar reformáció első nemzedékének külföldön is ismert és elismert teológusa volt? Szegedi Kis 8 évig tanul külföldön, Bécsben, Krakkóban és Wittenbergen, ahol 1543-ban teológiai doktori oklevelet kap. Ettől kezdve az élete csaknem 20 éven keresztül folytonos hányattatás - volt, hogy elűzték, sőt be is börtönözték Több, mint 12 helyen szolgált. Csanádról a kapitány félholtra verten kergette el és az akkor nagy értéket képviselő 200 könyvétől is megfosztotta. Kálmáncsai szolgálata idején egy félreértett prédikációja miatt egy hiúságában megsértett asszony hamis vádjára a törökök 2 évig tartó fogságra hurcolták. Innen tetemes váltságdíj árán 1563-ban szabadul. Ráckevére kerül, hol püspökként már nyugodtabb körülmények között munkálkodik élete végéig.

4. Ki az a magyar prédikátor, nyomdász, akinek nyomtatott énekeskönyve 1560-61-ben jelenik meg „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek” címmel?

5. A három nagy reformátor közül ki az, aki soha nem volt szerzetes, ezért a középkori latin egyház liturgia gyakorlatát kevésbé ismerte?

6. Ki az a híres énekmondó, haditudósító, akinek Dávidról és Góliátról írt énekének dallama kedves gyülekezőénekünk dallamává lett?

7. Melyik az a Luther nevéhez fűződő énekünk, amelyik a „Da pacem Domine” antifóna alapján, a török veszedelem hatására keletkezett? Az okot az adta, hogy az a II. Szolimán török szultán, akit mi Mohács óta jól ismerünk, 1529-re elérte Bécs falát és ezzel Európa is rádöbbent a fenyegető veszélyre.