Februári forduló

2017. február 26., vasárnap

A megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre küldjék március 10-ig. Sok sikert Isten áldásával!

1. Milyen halálos betegséget él túl csodával határos módon Zwingli és az átélt megtartatás hatására írja meg legismertebb hitvalló énekét?

2. Egyik dicséretünknek a szerző, Luther Márton ezt a címet adta: „Gyermekeknek való ének, Krisztus két fő ellensége: a pápa és a török ellen”. Mikor ugyanis a török 1541-ben Budát csellel elfoglalta, egész Európán rémület vett erőt. Szárnyra keltek a hírek, hogy a francia király és a török szultán között létrejött politikai szövetséghez titokban a pápa is csatlakozott. Luther ekkor ezt írta: „imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” A katolikusok átvették az éneket, de a címét rögtön megváltoztatták: „…Krisztus fő ellensége: az eretnekség és a török ellen.” A vallási villongásokban az ének két változata gyakran felcsendült, de hogy a török az ének miatt valami sérelmet szenvedett volna, arról nem tudunk. Melyik ez az ének?

a) 213. dicséret b) 223. dicséret c) 233. dicséret

3. Ki szedte versbe Marot halála után francia nyelven a zsoltárokat? Az illető a Lausanne-i akadémia tudós fiatal professzora volt. Kálvin 1564-ben bekövetkezett halála után ő vezette a genfi gyülekezetet is.

4. Kálvin jelvénye az égő szívet magasba emelő kéz. Melyik zsoltár első sora a jelvény egyik körirata?

5. Melyik évben adják ki a teljes genfi zsoltároskönyvet, amelyben már mindegyik zsoltár szerepel, de benne van a Tízparancsolat és Simeon éneke is?

6. Ki zenésítette meg a genfi zsoltárok nagy részét?

7. Batizi András születési idejét nem ismerjük, de kb. 1510-1546 között élt. Ez alatt az idő alatt tanított kátét, gyülekezeti és bibliai történeteket írt (Gedeonról, Jónásról, Zsuzsannáról, Izsák házasságáról és „meglett és megleendő dolgokról”). Katekizmusa Luther Kiskátéjával rokon. Pünkösdi éneke az egész magyar reformátori énekköltészet egyik legszebb darabja. Melyik ez az ének?