Januári forduló

2017. február 26., vasárnap

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre küldjék február 10-ig!

1. Kit késztetett első éneke megírására az a szomorú esemény, hogy 1523. július 1-én a brüsszeli vásártéren megégetik két rendtársát az antwerpeni kolostorból?

2. Ki volt az a híres és ünnepelt udvari költő (1496-1544), akire Kálvin 1539-ben rábízta a zsoltárok versbe foglalását? A költő ifjú éveiben I. Ferenc király udvarában Párizsban udvaroncként élt, mikor azonban a reformáció híveivel kapcsolatba lépett, eretnekként bebörtönözték, majd száműzték. Így hívta meg Kálvin Genfbe, ahol nehezen viselte a város szigorúan puritán légkörét. Ezért elhagyja Genfet és röviddel ez után Torinoban meghal.

3. Ki az a nagy svájci reformátor, aki ugyan tíz hangszeren játszott, zeneileg nagyon képzett volt, mégis kitiltotta az éneket és a zenét az istentiszteletről, mivel a Szentírás azt nem rendeli el vagy nem indokolja a jogosultságát?

4. Kinek a nevéhez fűződik a zsoltárok első magyar kiadása?

5. Melyik ének az, amelynek eredeti címe: „B.B. nevére – kiben bűne bocsánatjáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott.”? A szerző a magyar irodalom kiemelkedő költője, Bornemisza Péter tanítványa. A keresett ének valószínűleg 1584 őszén keletkezett, mert ennek az évnek a karácsonyán kötött a szerző házasságot özv. Várady Mihályné, szül. Dobó Krisztinával.

6. Mit jelent a zsoltárparafrázis?

a) zsoltár lassú éneklése b) a zsoltár ritmus nélküli éneklése c) zsoltárátköltés


7. Ki az a berlini kántor és zeneszerző, aki sok Luther-ének dallamának atyja? Az illető 1598-ban született Gross-Breesen-ben egy fogadós fiaként. Regensburgban Paulus Homberger tanítványaként komoly zenei képzésben részesült. A zene mellett teológiai tanulmányokat is folytatott. 1622-től haláláig, 1662-ig a Grauen Kolostor Gimnázium tanára és a Szent Miklós templom kántora volt.